Numery telefonów: (41) 366 10 91
(41) 346 23 13

Nasi lekarze

Kardiologia

EKG spoczynkowe

EKG wysiłkowe

ECHO serca

Holter EKG

Holter ciśnieniowy

Badania laboratoryjne

Rehabilitacja kardiologiczna

Onkologia

Diagnostyka

Mammografia

USG piersi

Poradnia chorób piersi

Biopsja cienkoigłowa

Biopsja gruboigłowa

Otwarta biopsja chirurgiczna

Biopsja mammotomiczna

Zabiegi chirurgiczne

Zabiegi chirurgiczne

Chirurgia piersi

Chirurgia skóry i tkanki podskórnej

Diagnostyka węzłów chłonnych

Lekarze

Chirurdzy onkolodzy

Radiolodzy

Patomorfolodzy

EKG spoczynkowe

Badanie EKG umożliwia w sposób nieinwazyjny rejestrację czynności elektrycznej serca.

Jest niezbędne do wykrycia groźnych zaburzeń rytmu serca, niedokrwienia mięśnia sercowego lub oceny stopnia uszkodzenia serca po zawale. Zapis EKG umożliwia również dokładną ocenę pracy rozrusznika serca. EKG profilaktycznie powinno być wykonane u wszystkich zdrowych, dorosłych ludzi jako prosta metoda przesiewowa w wykrywaniu poważnych zaburzeń czynności serca. Badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania i jest bezbolesne.

 

Badany otrzymuje opis badania wraz z wydrukiem zapisu.

Dzięki cyfrowemu zapisowi chory może otrzymać u nas wynik badania EKG w postaci pliku na płycie CD lub innym nośniku danych.